Imperialisme og frigjering.

  Innleiing. Det har lenge vorte misjonert i Afrika og etter Bibelen skulle det føre til at landet vart vatna og dyrka så det gav god avling. Men det er stadig ramma av tørkekatastrofe. Marxist-leninistane kritiserte misjonen for at den bana vegen for kapitalistar og hevda resultatet var […]

Forskingsfront i fysikk og astronomi – erfaring og teori. Kva med fri fantasi, sciece fixion, dogme og trua på Gud.

Innleiing. Dette er ei lita oversikt over nyare forskingsresultat og forskingsfronten i fysikk og astronomi og ei samanlikning med skapingssoga og evangeliet om Kristus. Det er bra Gud ikkje krev at vi skal forstå dette: Filosofihistorie og metode, ei dagsaktuell sak. Gresk filosofi byrja som naturfilosofi, men dei […]

Klimaforskinga og fysikken.

Ivar Giæver er ein norsk-amerikanar som tok nobelprisen i fysikk. Han er ein av dei som melde seg ut av Amerikas fysikk-foreining (APS) på grunn av klimavedtaket. Han hevda det var heva over den den vitskaplege debatten i APS, stikk i strid med det som elles var vanleg. […]